WiN 2018

Учениците от СУ “Христо Ботев“, гр. Козлодуй  заеха призови места в ежегодната инициатива на  W i N – Сдружение „Жените в ядрената енергеника – България“, която се проведе на 07.03.2018г.
От общо 35 участващи презентации по тема “Радиацията  в съвременния свят“  шест от призовите места бяха за учениците от
СУ “Христо Ботев“, гр. Козлодуй.

  • Двете първи места за Владимир Василев и Йордан Сърболов от 9а кл.
  • Второ място за Александра Колева – 9а кл.
  • Трето място за Антония Велчева – 10а кл.
  • Четвърто място за Йоанна Любенова от 10а кл.
  • Първо място в конкурса за презентация и клип по темата  получи Ивелиан  Иванов от 11а клас.
  • За своята активносност и проявена съпричастност всичките 22 участници и техните ръководители получиха благодорствена грамота.
  • Сертификат за участие в конкурса и създаване на уеб сайтa  „W i N – младежка организация“ получиха учениците от групата  “Дигиталните устройства  в действие”,  организирана по проекта “Твоят час” към училището.

  • Ръководството и учениците на СУ „Христо Ботев“ благодарят на организаторите и спонсорите на мероприятието, които провокират и ангажират съвременния ученик с актуални теми.

 

В медиите  и още …