Електронен дневник

ВХОД в Електронния дневник на СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Електронен дневник

На вниманието на родители и ученици!

Към 23.11.2020г в СУ “Христо Ботев“ – Козлодуй обучението за всички паралелки е в присъствена форма. Броят на отсъстващите ученици е под необходимия за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние. От училището има карантинирани ученици като контактни на член от семейството с положителен резултат за Ковид 19. Бележи се спад в броя на отсъстващите учители по здравословни причини, осигурява се заместване, осигуряващо изпълнение на училищния учебен план.

Уважаеми родители, моля за вашата подкрепа децата ви –наши ученици, да носят в сградата на училището лични предпазни средства. Нека отговорно да пазим нашето, вашето и на децата ви здраве!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за На вниманието на родители и ученици!

Наши ученици на областно състезание по английски език

На 17.10.2020 г. учениците Георги Пилчев от 10а клас и Даяна Игнатова от 8а клас взеха участие в областния кръг на състезанието по английски език за оценка на речевите и комуникативни умения.

Двамата са победители в училищния кръг на  надпреварата и са класирани за участие в гр. Враца. Темата за изява на творческите способности бе мисълта на Айнщайн: „Логиката ще те отведе от точка А до точка В, а въображението ще те заведе навсякъде“

Надяваме се на успешно представяне!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Наши ученици на областно състезание по английски език

Участие на ученици от СУ“Христо Ботев“ – гр. Козлодуй в Международната седмица на Космоса

Във  връзка  с  отбелязване  на  Международната  седмица  на  Космоса, ученици от 12 клас, профил „Технологичен – ИТ“ и 9 клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ под ръководството на Павлина Кръстева, учител по Физика и астрономия и ИТ и Валентина Радославова, учител по  ИТ и Информатика, участваха в инициатива на „Космическо училище“. Онлайн  семинар  на  тема  „Сателитите  подобряват живота ни“  се проведе на 09.10.2020г. Целта на   образователният  семинар  беше да  се покаже  значението  на  сателитите  и  тяхната  роля  и  приложение  в  различни  области  на  науката,  образованието,  икономиката,  бизнеса, както и в много сфери на нашето ежедневие. Лектори на събитието бяха  учени  от България – ИКИТ-БАН и чужбина, като презентациите на гост-лекторите от чужбина  бяха   на  английски  език. 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Участие на ученици от СУ“Христо Ботев“ – гр. Козлодуй в Международната седмица на Космоса

Пореден успех в състезания

Учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев” -гр.Козлодуй за поредна година се представиха достойно в състезанията, организирани от Съюза на българските начални учители.

Наградени с грамоти и медали са ученици от I, II, III и IV клас през учебната 2019/2020 година.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Пореден успех в състезания

„НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!“

Ученици от СУ „Хр. Ботев“, гр. Козлодуй взеха участие в инициативата на Института за български език  „Проф. Любомир Андрейчин” по случай 24 май „Написаното остава. Пиши правилно!“. В диктовките се включиха 6. а, 9. а и 9. б клас  с учител Д. Ангелова. Трима ученици, показали най-добри резултати,  получиха тениски с логото на инициативата – Любомир Георгиев, Георги Пилчев и Виктория Димитрова.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за „НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!“

Честита Нова Учебна 2020/2021 година!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Честита Нова Учебна 2020/2021 година!

Учебници за 2020/2021

Учебници за 2020/2021

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Учебници за 2020/2021

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

На вниманието на родителите!

За период от 26 май 2020г. до 30 юни 2020г. в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй в зала №101 от 9,00ч до 12,30ч  се провежда обучение в електронна среда за учениците по кампания „Стара техника за ново начало“. Училището осигурява електронни устройства и достъп до интернет за учебния процес на учениците от списъка.

от Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Съобщение

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ  ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“