Електронен дневник

ВХОД в Елекронния дневник на СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Електронен дневник

Честита Нова Учебна 2020/2021 година!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Честита Нова Учебна 2020/2021 година!

Учебници за 2020/2021

Учебници за 2020/2021

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Учебници за 2020/2021

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

На вниманието на родителите!

За период от 26 май 2020г. до 30 юни 2020г. в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй в зала №101 от 9,00ч до 12,30ч  се провежда обучение в електронна среда за учениците по кампания „Стара техника за ново начало“. Училището осигурява електронни устройства и достъп до интернет за учебния процес на учениците от списъка.

от Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Съобщение

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ  ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Прием ВТУ 2020/2021

Прием ВТУ 2020/2021 – кандидатски прием във филиал Враца

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Прием ВТУ 2020/2021

Приключението на 1.б клас….

Виж тук …

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Приключението на 1.б клас….

С почит към героизма и саможертвата на Патрона на нашето училище Христо Ботев

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за С почит към героизма и саможертвата на Патрона на нашето училище Христо Ботев

Таблети за алтернативна форма на обучение в СУ „Христо Ботев“, гр.Козлодуй

Ученици от СУ „Христо Ботев“ получиха дарение от  УНИЦЕФ в рамките на кампанията „Стара техника за ново начало”. С тази благотворителна дейност 12 деца ще се възползват  от възможността да се включат в електронните образователни платформи. Родителите изказаха искрена  радост  и благодарност за оказаната подкрепа.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Таблети за алтернативна форма на обучение в СУ „Христо Ботев“, гр.Козлодуй


Уважаеми колеги, 24 май е денят, в който отдаваме своето уважение и благодарност
към светите братя Кирил и Методий, чието дело  завеща  на нас –
българите уникален и благозвучен език, на който казваме най-скъпите думи и
пожелания, осмислящи живота ни.
Словото води до духовно израстване и чрез него ние – учителите
извършваме великата мисия – да образоваме децата на България!
Честит празник, учители!
Нека творческият ви устрем бъде възнаграден, чрез успехите на вашите възпитаници  и чрез уважението и признателността на обществото!
Силата ни е в словото, интелигентността и всеотдайността!
Бъдете благословени като личности и професионалисти!
Уважаеми ученици, ценете знанието като изконна човешка добродетел и като основа за вашето израстване и успешно реализиране! Гордейте се с уникалното историческо наследство – нашият език и писменост  и бъдете достойни последователи на българщината занапред!
Нека успехите ви следват и мечтите ви се сбъдват!
 
Николинка Тодорова
Директор на СУ “Христо Ботев“, гр. Козлодуй
 
 
Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за