УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

СУ „Христо Ботев“ е част от третия випуск на програма „Училища за пример“ на „Заедно в час“, която  е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Двата курса на обучение преминават чрез формиране на лидерски и педагогически екип. Екипите получават индивидуална подкрепа от ментори – професионалисти с богат опит като учители, директори на училища, психолози и обучители. Целта на двата екипа е чрез споделяне на добри практики в урочната дейност да бъде приобщен и широкият педагогически екип.  На основата на общи проектни урочни и извънурочни дейности е създаването на професионално учещите общности (ПУО), които си взаимодействат и сътрудничат в постигането на поставяне на ученика в центъра на учебния процес.

Курс „Лидерство в училище“ – надгражда уменията и знанията на лидерския екип на училището, свързани с ефективно управление, а курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“  надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас.

На 19.10 и 20.10.2023г. гост в нашето училище беше госпожа Теменужка Христова, дългогодишен директор и ментор по „Училища за пример“. На педагогическия екип беше представена програмата за втората година от участието ни. Фокусът е върху ефективно преподаване с ученика в центъра – надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, като насърчават учениците да са активната страна в ученето.

 Госпожа Даря Златанова и госпожа Валентина Петрова – Паунд  от педагогическия екип представиха пред  широкия екип целта  и темата на програмата. В Сливен темата бе „Включваща среда“, а целта е анализът и целеполагането като основни за постигане на позитивна, подкрепяща  и културна среда на обучение и учене.

 Това може да бъде постигнато чрез обобщение на това, какво е основополагащото за развитието на умения в класната стая. Чрез анализ на преживяването могат да бъдат изведени елементи и стратегии за изграждане на общност, принадлежност и безопасност.

 Фокусът тази година е постигането на благополучие в класната стая, а това би било възможно само ако учениците се чувстват доволни и щастливи в нея. Нашата голяма цел е да формираме успяващи хора, които ще се чувстват приети. По този начин те ще имат напредък в ученето, ще усещат, че талантът им е ценен.

 Така с „Училища за пример“ ставаме част от общност от над 1500 съмишленици (учители, директори и др.), които работят за качествено образование.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.