Съобщение

На основание заповед № РД09-3472 /27.11.2020г. на МОН и решение на ПС  денят 03.02.2021г. – сряда е междусрочна ваканция за всички ученици от 1 до 12 клас.
Напомням на всички ученици да спазват правилата за безопасно поведение и за безопасно движение по пътищата по време на междусрочната ваканция.
Учебните занятия ще продължат на 04.02.2021г.
Верка Петкова
Директор

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.