Предизвикателството стана реалност!

Средно училище “Христо Ботев“ Козлодуй развива уменията на 21 век, сред които е и дигиталната грамотност като профилиращ предмет в паралелките  Софтуерни и хардуерни науки и Предприемачески профил.

В условията на извънредно положение предизвикателство за всички страни в образователния процес  е обучението от разстояние –в  електронна среда.
В СУ “Христо Ботев“ електронното обучение стартира още на 16 март 2020г и се организира и провежда ефективно .Анкетно проучване сред родителите показва, че графикът на учене и използваните електронни образователни платформи са подходящи и удачни за учениците. Учитело-ученическите екипи работят в платформата на Майкрософт Офис 365 – Teams, за отделни дейности се ползват и Google Classroom  и  ZOOM. В работата се прилага  формат на проектно базираното обучение, реализира се компетентностния подход.

Учениците работят с желание и намират приложение на компетенциите,придобити в учебните часове по информационни технологии, както и на нови функционалности на притежаваните от тях електронни устройства. Констатира се значителна активност в работата и в изпълнението на поставените задачи.

Педагогически специалисти от училището споделиха чрез публикуване в Националната електронна библиотека на МОН E-Learn  свои образователни ресурси.

Предизвикателството –обучение в електронна среда – е реалност чрез:

  • ефективно съвременно управление от успешен екип и в сътрудничество с РУО Враца,
  • модерно и активно учене за учениците ,
  • ползотворно партньорство от родителите,
  • мотивирани за творчество и иновативност  в работата си  педагози

Автор:Николинка Тодорова-директор на СУ“Христо Ботев“ Козлодуй

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.