„ЗАБАВНА СЪБОТА” – АПРИЛ 2018

ГРАФИК НА УЧИТЕЛИ
Начален час: 10:00 – 11:30 часа

  • 14.04.2018г. – П. Божидарова и Р. Недева
    Дейности: Изработване на 3D картички с пеперуди; Игри на открито; Занимания на Английски език
  • 21.04.2018г. – М. Петрова и И. Тотева
    Дейности: Пролетна картичка – апликация;  Прожектиране на приказка
  • 28.04.2018г. – Т. Йорданова и М. Иванова
    Дейности: Запознаване с числата до 10 и оцветяване на цифри; Беседа – Моят любим приказен герой

Дата: 26.03.2018г                                                       Изготвил: М. Иванова

/Председател на МС – Начален етап/

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.