Учебни планове 2022/ 2023 година

Учебен план – 1 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 1 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 1 в клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 2 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 2 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 3 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 3 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 4 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 4 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 5 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 5 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 6 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 6 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 7 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 7 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 8 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 8 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 9 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 9 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 10 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 10 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 11 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 11 б клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 12 а клас 2022/2023 учебна година
Учебен план – 12 б клас 2022/2023 учебна година