С отговорност към бъдещето!

На регионалния форум, организиран от РУО Враца и Център за подкрепа на личностно развитие – Враца и проведен на 26.04.2022г.  бяха споделени възможности и практики за успешно кариерно ориентиране на учениците чрез проектни форми и съвместни дейности с различни институции в неучебно време.
Своите успешни практики на тема „Подкрепа за успешно бъдеще“ показа екипът на  Средно училище „Христо Ботев“ Козлодуй в лицето на Бойка Борисова-старши учител по география и икономика и Верка Петкова-директор на училището. Показаната презентация е отличена в конкурс, организиран от РУО Враца.
Важните акценти в презентацията проследяват традиционните етапи на кампанията, свързана с приема: тематични родителски срещи, национални програми, рекламни клипове, разяснителни дейности в съседни общини и др.
Участниците споделят: “С всички елементи и пряката ангажираност на всеки педагог в цялата широкоспектърна дейност по отношение на приема след завършен 7-ми клас, ние реализираме идеята, че всеки ученик е значим за нас! Пред бъдещите ни ученици и техните родители представяме доказателства за качествен учебен процес, за успешни практики по гражданско образование. Гордеем се с успешната реализация на възпитаниците ни!”
Цялата училищна и родителска общност,  на Средно училище „ Христо Ботев“ град  Козлодуй дефинира ясно и следва своята мисия: „ Щастливи в настоящето- успешни в бъдещето“.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.