Обмен на добри практики в професионалното образование

Директорът В. Петкова и старши учител В. Радославова участваха в семинар за обмен на добри педагогически практики между професионални училища от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище. На семинара присъстваха над 70 участника – началници на Регионални управления на образованието, старши експерти по професионално образование и обучение, директори и учители. Нашето училище се включи в работната група по информатика. Бяха споделени иновативни добри практики за развитие и използване на СТЕМ компетентностите при професионалното обучение. В пряка онлайн връзка се включи и водещ експерт от МОН, който коментира предстоящите ДЗИ по професионална подготовка и отговори на формулираните въпроси.

Участници от област Враца
Участниците от област Враца
Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.