На вниманието на родители и ученици!

Към 23.11.2020г в СУ “Христо Ботев“ – Козлодуй обучението за всички паралелки е в присъствена форма. Броят на отсъстващите ученици е под необходимия за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние. От училището има карантинирани ученици като контактни на член от семейството с положителен резултат за Ковид 19. Бележи се спад в броя на отсъстващите учители по здравословни причини, осигурява се заместване, осигуряващо изпълнение на училищния учебен план.

Уважаеми родители, моля за вашата подкрепа децата ви –наши ученици, да носят в сградата на училището лични предпазни средства. Нека отговорно да пазим нашето, вашето и на децата ви здраве!

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.