ПОКАНА

Уважаеми родители, каня ви да присъствате на събранието за избор на обществен съвет на Средно училище “Христо Ботев“  град Козлодуй, което ще се проведе на 16.12.2019 г, от 17,00 в зала “Марин Андреев“  при следния дневен ред:

1. Представяне на същността и работа на обществения съвет

2. Процедура по избор на членовете на обществения съвет

3. Избор на членовете на обществения съвет

4. Други: Запознаване с Правилник за дейността на училището, Училищен учебен план, Годишен план за дейността на училището през 2019/2020г

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете в „ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, глава четиринадесета: Обществени съвети, на сайта на училището: www.su-hrbotev.com, раздел Документи

на сайта на училището: www.su-hrbotev.com, раздел Документи

            НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

Директор на СУ „Христо Ботев”

         

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.