ПОКАНА за участие в ученическа  конференция  

„Ядрената Енергия за чиста природа”, посветена на  

45 години от Първи енергоблок на АЕЦ”Козлодуй” и

140 години от рождението на великия Алберт Айнщайн 

под патронажа на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
14.03.2019 г. от 14:00 часа – Дом на енергетика, гр.Козлодуй, зрителна зала

Мотото на конференцията: “Ядрената енергия за чиста природа
В нея могат да участват средношколци от 8 до12 клас
Темите за презентации (доклади):

 • „Ядрената енергетика – модерната технология на нашето съвремие“
 • „Историята на атома“
 • „Айнщайн – гений или демон“

По темите се обявяват следните конкурси:

 • конкурс за презентация;
 • конкурс за клип
 • конкурс за брошура

Допълнително се обявяват и конкурси:

 • конкурс за есе на тема:
  „Ядрената енергия в бъдещето – моят опит за прогноза”;
 • конкурс за най-добре защитен казус на тема:
  “АЕЦ и ВЕИ – перспективи и съпоставки”;

Според класацията на презентациите и клиповете по определените теми ще бъде изготвен и дневният ред на конференцията така окончателната програма ще бъде уточнена на по-късен етап.

Изисквания по обявените конкурси:

Изисквания към презентациите

 • формат – File. ppt , шрифт – Times New Roman, съдържание, заглавие, имена, училище, клас и възраст на автора, време на представяне – 10 минути;
 • съдържа 10 слайда

Комисия ще прегледа и класира по три презентации от всяка тема.
Критерии за оценка на презентациите:

 • съответствие с изискванията и темата на конференцията;
 • актуалност;
 • лично отношение;
 • атрактивност;
 • визуализация;
 • баланс между текст и снимки.

Допълнителна информация за презентациите:

 • Времето за представяне на презентацията ще бъде в рамките на 10 минути.
 • Презентациите да се предадат в срок до 10.02.2019 г. на представител на WiN-България, секция Козлодуй от представител на всяко училище заявило участие.
 • Организаторите ще информират авторите за класацията чрез техните преподаватели.
 • На всички автори ще бъдат издадени сертификати за участие в конференцията.

Изисквания към клипа

Мултимедийните клипове могат да бъдат клипове с времетраене 3 минути, обработени с подходящ софтуер, мултимедийна реклама /аудио и видео/. Когато говорим за мултимедията, като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното й въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта.

Технически изисквания:

 • времетраене 3 минути
 • разделителна способност – 720 p или 1080 p
 • формат на фaйла – .mp4

Критерии за оценка на клипа:

 • съответствие с темите на конференцията;
 • функционалност и завършеност
 • ползваемост и достъпност
 • лично отношение – използване на авторски елементи;
 • атрактивност;
 • визуализация и дизайн

Изисквания за есе

 • шрифт – Times New Roman, размер на шрифта – 12
 • обем на есето – не повече от 2 стандартни страници (1800 символа/страница).

Критерии за оценка на есето:

 • съответствие с темата;
 • лично отношение;

Изисквания за брошура:

 • формат А4,

Критерии за оценка на брошурите :

 • съответствие с темите на конференцията;
 • актуалност;
 • лично отношение;
 • атрактивност;
 • визуализация
 • изобретателност.

Срокове

 • До 14.01.2019 г. всяко училище да заяви броя на желаещите да участват в конференцията.(независимо с презентация или без).
 • До 14.02.2019 г. материалите трябва да бъдат предадени на преподавателите в училищата за предварителен подбор и преглед.
 • До 20.02.2019 г. материалите по обявените конкурси трябва да бъдат изпратени на представител на WiN-България.
 • До 01.03.2019 г. комисиите трябва да обявят решенията си и организаторите да уведомят училищата и чрез преподавателите учстниците.

Контакти

За въпроси относно цялостната организация на конференцията се обръщайте към:

Катя Минкова – тел: 0973-7-31-75: 0889500402; e-mail: kminkova@npp.bg

Любка Цокова – тел: 0973-7-34-61; e-mail: lacokova@npp.bg

Илинка Живкова – тел. 0973-7-27-50; e-mail: IIJivkova@npp.bg

Радка Иванова – тел: 0887 65 19 23 e-mail: raivanova@mail.bg

Презентациите и резюметата да се изпращат на посочените email адреси. 

 

 

 

Тема Примерни подтеми
„Ядрената енергетика – модерната технология на нашето съвремие“

 

Развитие на ядрената енергетика

Ядрената енергетика в България

Място на ядрена енергетика в енергетиката

„Историята на атома“

 

Откриване и развитие на теорията за атома

Атома за мирни цели

Атома в нашия живот

„Айнщайн – гений или демон“

 

Алберт Айнщайн –извън относителността

Научна кариера, научни теории – истини или измислици

Айнщайн в съвременния свят

 

 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.