Европейската седмица на програмирането, 6-21 октомври 2018 г.

IMG_6132

Постоянна връзка.