W i N – България

На 07.03.2018г. (сряда) ще се проведе Кръгла маса на тема: “Кариерно развитие в областта на ядрената индустрия“,   организирана от W i N – Сдружение „Жените в ядрената енергеника – България“.

  • Целта на Кръглата маса е ориентиране на учениците за кандидатстване в специалности, имащи отношение към ядрената енергетика.
  • На срещата ще да бъдат поканени представители (преподаватели, специалисти, студенти) на Университетите в България, предлагащи специалности свързани с областта на ядрената индустия, учебните програми, формите на обучение.

W i N – България обяви конкурс посветен на “150 години от рождението на Мария Склодовска Кюри” на тема

„Радиоактивността в съвременния свят”

Критериите за индивидуалните конкурси:

Презентация

  1. Формат: Microsoft office PowerPoint;
  2. Шрифт: Times New Roman
  3. Размер на шрифта: не по-малко от 18
  4. Брой слайдове: 20 бр.

Заглавната страница да съдържа: Тема на презентацията; Име, презиме, фамилия на автора, училище, клас, e-mail, тел за връзка. На втора страница съдържание на презентацията.

Срока за предаване на презентациите беше 15.01.2018г.

  1. Видеоклип
  2. Времетраене – 3 до 5 мин.
  3. Формат на файла – МР 4
  4. Разделителна способност – 720р или 1080 р

Срока за предаване на видеоклипа беше: 15.01.2018г.

III. Рисунка: Формат – А3

Рисунката да съдържа: Име, презиме, фамилия на автора, училище, клас, e-mail, тел за връзка.

Срока за предаване на рисунките беше 15.01.2018г.

Рисунките ще бъдат оценени, класирани и подредени в изложба по време на мероприятието.

IV. Макет: Изисквания към макетите: без ограничения

Желаещите да участват с макет да подадат заявка, която да съдържа: Име, презиме, фамилия на автора(рите), училище, клас.

Срока за заявяване участието с макетите беше 15.01.2018г.

Предаването на макетите  и класиране ще се проведе в деня на “Кръглата маса” на 07.03.2018г.

Организаторите благодарят на включилите се в конкурса и канят всички на 7.03.2018г. от 13:00ч. в Дом на енергетика на церемонията по връчване на наградите

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.