Проект „Образование за утрешния ден“

Връзка към Електронна платформа на проекта

„Светът на новите технологии с HPE”
Средно училище „Христо Ботев” за поредна година работи по проект „Образование за утрешния ден” – проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Целта е учениците да придобият дигитални компетенции в съответствие с Европейската Дигитална Рамка за самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения.
Учениците от групи „Интернет и медийна реклама” с ръководител старши учител В. Радославова и „Интерактивен графичен дизайн” с ръководител Д. Цветанова участваха в онлайн среща с водещи експерти от Хюлет Пакард Ентърпрайз.
По  разбираем, интерактивен и забавен начин бяха представени „Център за данни (Data Centre). Що е то сървър и предназначението на различните видове сървъри и устройства за съхранение на данни.” Децата се включиха активно с допълващи коментари и въпроси.

Филм за представителната изява на клуб „Интернет и медийна реклама“ – уч. 2020/2021.

Дигиталните умения на 21 век – уч. 2020/2021 година

 Образователна среда

На училището бе предоставен  дисплей за визуализация на интерактивно съдържание, който се използва за обучение и участие на учениците в онлайн форуми, конференции от национален и международен мащаб. Модерните технологии дават възможност на гимназистите да осъществяват онлайн дейности на английски език и да реализират проектни събития с връстници в електронна среда от разстояние. Модерната образователна среда е гарант за съвременно образование и готовност за утрешния ден.

* Клуб „Дигитален свят“ – уч. 2019/2020
Група „Графичен дизайн и печат“ – уч. 2019/2020, представителна изява