Проект „Образование за утрешния ден“

Връзка към Електронна платформа на проекта

 На училището бе предоставен  дисплей за визуализация на интерактивно съдържание, който се използва за обучение и участие на учениците в онлайн форуми, конференции от национален и международен мащаб. Модерните технологии дават възможност на гимназистите да осъществяват онлайн дейности на английски език и да реализират проектни събития с връстници в електронна среда от разстояние. Модерната образователна среда е гарант за съвременно образование и готовност за утрешния ден.

* Клуб „Дигитален свят“

* Група „Графичен дизайн и печат“