Прием

Прием в първи клас – Брошура, Правила за прием, Заявление

 • Две паралелки
 • Брой места в паралелките –по 22 за всяка паралелка/ общо 44 места/
 • Във връзка с чл. 61, ал. 4, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките ще се завиши с по двама за всяка от тях при наличие на кандидати за прием.

Училището на щастливите деца и спокойните родители предлага:

 • Висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение.
 • Целодневно организирано обучение;
 • Медицинско обслужване от квалифициран специалист;
 • Педагогически съветници;
 • Здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни изисквания;
 • Просторен и охраняван двор за свободни игри и спорт;
 • Богата библиотека;
 • Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;
 • Участие на ученици и родители в училищни, национални и международни проекти.

Прием в пети клас:

 • Брой паралелки – две
 • Брой места в паралелките –по 26 за всяка паралелка/общо 52 места/
 • Във връзка с чл. 61, ал. 4, т. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките ще се завиши с по трима  за всяка от тях при наличие на кандидати за прием.

Прием в осми клас 

Обявяваме едно свободно място в 8 клас, профил „Предприемачески“

Професия „Приложен програмист“

 • Направление „Компютърни науки“
 • разширено изучаване на чужд език – английски език

Чрез професионалната подготовка учениците ще придобият компетентности за практическо прилагане на съвременни интернет технологии и приложения, умения за поддържане на  електронни платформи и уеб сайтове, за изпълняване на  административни дейности, свързани с обработка на информацията, програмиране, софтуерно инженерство, отчетност и контрол, електронни магазини, управление на бази данни и др.

Завършилите ученици ще се реализират професионално във фирми от ИТ сектора, софтуерни компании, сферата на търговските, банкови и електронни услуги, ще могат да стартират собствен ИТ бизнес.

……………………………………………………………………………………………………………………

Профил „ Предприемачески“

 • Профилиращи предмети: Предприемачество и информационни технологии
 • разширено изучаване на чужд език – английски език

Профилирана подготовка в областта на икономическите науки, бизнеса и предприемачеството, знания и умения  за изготвяне на  бизнес план, владеене основите на счетоводството, мениджмънта и маркетинга. Обучението по предприемачество е много популярно и се радва на интерес и заради многообразието от извънкласни дейности, които се организират по темата в училището – инициативата «Мениджър за един ден», „Седмица на предприемачеството“ и др.

Бал  за класиране и за двете паралелки:
Формира се като сбор от следните елементи:

 • Брой точки от НВО по БЕЛ х 3
 • Брой точки от НВО по математика х 1
 • Оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки

Училището предлага на своите ученици:

 • Модерна материална база. Обучение с интердисциплинарен подход в 4 компютърни кабинета, лаборатория по професионална подготовка, безплатен достъп до интернет в училищната сграда;
 • Обновени зони за отдих;
 • Обновена спортна база;
 • Едносменен режим на обучение;
 • Училищен автобус;
 • Групи за занимания по интереси в тематични области: Дигитална креативност, технологии, изкуства, спорт и други;
 • Работа по международни проекти – с възможност за мобилности в европейски страни;
 • Гарантирана качествена подготовка и успешна реализация във ВУЗ – в България, европейски страни, САЩ.

Предимства на учебния планразширено изучаване на английски език, компютърни науки, предприемачество -познания на сертификационно ниво, умения за достойно представяне в национални и международни езикови състезания с връстници;