Прием

За учебната 2019/2020 година

Първи клас – план прием

 • три паралелки
 • класното ръководство: Ивелина Тотева, Николай Вълковски, Иван Драгомиров

Училището на щастливите деца и спокойните родители предлага:

 • Висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение.
 • Целодневно организирано обучение;
 • Медицинско обслужване от квалифициран специалист;
 • Педагогически съветници;
 • Здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни изисквания;
 • Просторен и охраняван двор за свободни игри и спорт;
 • Богата библиотека;
 • Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;
 • Участие на ученици и родители в училищни, национални и международни проекти.

Прием след седми клас

Училищна комисия /състав и задължения/

ПРОГРАМА /oт дейности на училищно ниво във връзка с предстоящия държавен план-прием за учебна 2018-2019г./

 • Профил “Софтуерни и хардуерни науки“
  Профилиращи предмети:
   информатика и информационни технологии
   интензивно изучаване на чужд език – английски език

Брой паралелки – 1;
Брой ученици – 26;

Бал за класиране: Формира се като сбор от следните елементи:
1. Брой точки от НВО по БЕЛ * 3
2. Брой точки от НВО по математика * 1
3. Оценката по информационни технологии * 1 от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. Оценката по история и цивилизация * 1 от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

 

 • Профил „Предприемачески“
  Профилиращи учебни предмети:
   предприемачество
   география и икономика
   разширено  изучаване на чужд език – английски език;

Брой паралелки-1 ;
Брой ученици-26;

Бал за класиране: Формира се като сбор от следните елементи:

 1. Брой точки от НВО по БЕЛ *3
 2. Брой точки от НВО по математика *1
 3. Оценката по информационни технологии * 1 от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 4. Оценката по география и икономика * 1 от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Държавни зрелостни изпити