НП „Отново заедно“ – безплатен летен отдих

Повече информация прочетете тук.
Критерии за подбор на ученици прочетете тук.