НП „Иновации в действие“

2022/2023

Заключителна среща по НП „Иновации в действие“

На 30.06.2023 г. в СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй се проведе заключителна междуинституционална среща по НП „Иновации в действие“, която бе между СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй и ОУ „Христо Ботев“, с. Гложене. Двете училища представиха своите посещения и срещи в иновативни училища в София, Варна и Перник и обмениха информация за добри практики и иновации, видени в тези училища. На срещата бяха поканени и ученици, взели участие в мобилностите по Националната програма, които разказаха от първо лице своите впечатления и преживявания. Учителите от СУ „Христо Ботев“ – Козлодуй показаха и различни материали, донесени от посещенията в София и Варна, както и няколко видеоклипа на наблюдаваните иновации.  Учителите от СУ „Христо Ботев“ – Гложене показаха презентации за посетените от тях училища във Варна и в Перник. Накрая срещата завърши с почерпка и пожелания за весела ваканция и заслужен отдих.

Участие в НП „Иновации в действие“

За трета поредна година СУ „Христо Ботев“ участва в НП „Иновации в действие“. Първата мобилност за учебната 2022-2023г. се състоя на 24, 25.04.2023 г. в 18 СУ „Уилям Гладстон“, гр. София. Училищата партньори бяха ИСУ „Гео Милев“, гр. Варна и СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов. В мобилността на 24, 25.04.23 г. участваха и ученици от СУ „Христо Ботев“ профил „Приложен програмист“. Училището домакин представи иновацията, която прилага вече втора година: Социално – емоционално учене (СЕУ). През първия ден гостите имаха възможност да се запознаят с метода Mindfulness, чрез който учениците се справят с концентрацията „тук и сега“ и предотвратяват паник атаките. От училище „Уилям Гладстон“ са убедени, че обучението по осъзнатост помага на децата да откриват своите чувства, да преодоляват негативното влияние на околната среда върху емоционалното състояние на хората. През втория ден гостите наблюдаваха два учебни часа: по философия в 8 клас на тема: „Емоционална интелигентност“ и един час с група за занимания по интереси, с която учителката К. Синигерова демонстрира практика с дишане, медитация за справяне с конфликти. В заключителната среща бяха представени методи за сканиране на емоцията чрез усещане на тялото.

Участие в НП „Иновации в действие“

В периода от 30.05 до 02.06.2023 г. учители и ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй, участваха в заключителна мобилност по НП „Иновации в действие“ във Варна. Посещението бе в СУ „Гео Милев“, гр. Варна с цел обмен и споделяне на добри практики и иновации с 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София и партньорите: СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов и СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй. Директорът на училище „Гео Милев“ – Варна, Албена Павлова, поздрави участниците и представи повереното си училище, както и преподавателите, работещи по Националната програма. През първия ден домакините показаха работата си по иновацията CLIL „Използване на метода CLIL – интегрирано езиково обучение в начален етап на образование“ /английски, немски и руски език/. Последва открит урок с професионална паралелка „Рекламна графика“, където учители и ученици от гостите имаха възможност сами да направят крайни продукти – магнити и книгоразделители на своите училища. След обяда гостите посетиха клуба по интереси „Докато играем, можем много да узнаем – играта като средство за образование и възпитание“ с прилагане на CLIL – по немски език.  Програмата продължи и през втория ден с представяне на иновацията „Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици“. В творческото ателие „Театрални техники в обучението по чужди езици“, освен домакините, своя актьорски талант демонстрираха и гостите. После се насладиха на интердисциплинарен урок – математика, руски език и рисуване – с метода STEM – „Познатата и непознатата Варна“. След обяда посетен бе и открит урок с използване на театрални техники.

НП „Иновации в действие“

2021/2022

В дните от 19.04.2022г. до 21.04.2022г. мобилна група се срещна със свои партньори от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – гр. София и ОУ „Христо Ботев“ – с. Лесново в НПГВМ „ Проф. д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч.
След среща между партньорските организации, любезните домакини предложиха обсъждане и обмен на добри практики между училищата. Иновативен екип от ветеринарната гимназия представи „Техници под контрол – симбиоза между две професии“ – интегриран практически урок по биология и ветеринарна медицина.
В практическата работа на екипите бяха включените и учениците от мобилността, които с интерес сътрудничеха на своите връстници. STEM центъра и виртуалната лаборатория zSpase в кабинета по анатомия и физиология демонстрираха иновативни решения и предизвикателства в професионалното образование пред преподавателите на днешния ден.