Надграждане на STEM компетентности

Учениците от 8 клас, професия „Приложен програмист“ и профил „Предприемачески“ участваха в семинар по НП „Бизнесът преподава“, модул 1 „Бизнесът в училище“. Обучител бе представител на авторитетната „Орак Академия“ Пловдив. Целта на семинара бе: повишаване качеството на преподаване и формиране на знания и умения в областта на компютърните науки, както и мотивиране на учениците за обучение в професии и профили в областта на предприемачеството и STEM компетентностите. Учениците се запознаха  с практическата приложимост на технологиите по изучавани предмети чрез темата „3D  принтиране“ и с участието на реалния бизнес в клас. Проектираха и принтираха своите първи макети.
Част от използваните материали и информация от семинара са предоставени на училището и ще се използват в бъдещото обучение по програмиране.