История

Средно училище „Христо Ботев“

 • Училище с 70-годишен опит в областта на образованието;
 • Наследник и продължител на Ботевата родолюбива традиция;
 • Едно от водещите профилирани училища в общината, гарантиращо успешна професионална реализация на своите възпитаници;
 • Носител на новаторски дух и традиционните национални ценности;
 • По инициатива на комитет от местни жители – Борис Илиев, Симеон Иванов, Тодор Доневски, Димитър и Христо Владови, Илия Казаков, Кръстьо Добрев и др. започва събирането на подписи и финансови средства за построяването на гимназия.
 • По това време в село Козлодуй живеят 7422 жители.
 • Първите учебни занятия в новооткритата непълна гимназия се провеждат на 04.12.1946г.
 • Първият учителски колектив наброява 18 учители.
 • Първият директор е
  г-н Пеньо Николов