Иновативни професионални практики в нашето училище

В началото на декември стартираха нови успешни обучения за развитие на професионалните умения на учениците – паралелка „Приложен програмист” по НП „Обучение за ИТ умения и кариера” – Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“.
Учениците от  9А клас се включиха в образователния проект на ИТ фирма „ПеСистем” ЕООД  – гр. Враца. В онлайн дискусията учениците се запознаха с различните видове електронни валути и необходимия хардуер и софтуер за работа с тях. Бяха коментирани и възможните рискове при използването им.
По същата национална програма взеха участие и преподавателите по информатика и ИТ: Валентина  Радославова, Атанаска Лицова, Деница  Цветанова, Павлина  Кръстева. Те участваха в конкретни практически дейности, свързани с цифровите и високите технологии за разширената и допълнителната професионална подготовка на бъдещите програмисти.
Отчитам, че партньорството с реалния бизнес в ролята на обучител е полезно и мотивиращо за ученици и учители. Професионалното образование  в СУ “Христо Ботев“ Козлодуй уверено се развива и е насочено към успешна реализация на възпитаниците!
Верка Петкова-директор
Екип от учители по компютърни науки