Проект „Еразъм+“

СУ „Христо Ботев”- домакин по проекта

От  5.11  до  11.2018г. нашето училище беше домакин на между-партньорска среща по проект „Кой иска да бъде бежанец?”

Гостите от страните Дания, Италия, Полша и Турция посетиха столицата ни ,за да се срещнат с неправителствената организация „Каритас” и дейността й във връзка с доброволчеството в подкрепа на бежанците.

Интегрирането на бежанците бе тема , презентирана от всички партньори.  Гостите разгледаха забележителности  областния град Враца и нашия град Козлодуй. Срещнаха  се представители на местната власт.

В края на седмицата, наситена с разнообразни събития, всички участници в проекта получиха сертификати.

Трайният ефект от дейностите по проекта „Кой иска да бъде бежанец“?

Под този надслов в СУ” Христо Ботев” град Козлодуй беше проведена пресконференция,чиято цел беше популяризиране на идеите по международен проект по програма „Еразъм+”.

Събитието се състоя в залата на училището на 05.06.2018г.

На срещата бяха поканени представители на медиите  „Враца днес”, „Конкурент”и „ Козлодуй днес ”.

Директорката г-жа Николинка Тодорова-ръководител на проекта- откри пресконференцията, представяйки актуалния проблем за  драматичната съдба на бежанците по света и у нас.

 

Координаторът на проекта Красимира Богданова разкри основните идеи,по които работят екипите в училището- изграждане на социално съчувствие,състрадание и съпричастност към участта на хората,останали без родина, търсещи подслон и убежище в чуждите страни.

Доброволческият труд в подкрепа на бежанците е основната тема,по която работят българските партньори,със съдействието на Българската агенция за бежанците  и Българския червен кръст.

Екипите от страните партньори по проекта-България,Дания,Италия,Полша,Турция си сътрудничат  в изпълнението на задачите,залегнали в планираните дейности на  дървавите участнички.

В препълнената зала изключително емоционално ученици презентираха  визитите си в Дания, Италия и Полша,разказаха за искрените приятелства,създадени  в страните домакини, за разнообразието от  социални, културни,спортни дейности, за интересните арт  работилници и прекрасните перформанси на своите връстници.

Десет ученици , участвали в дейностите досега бяха подредили и богат снимков материал,илюстриращ техните прекрасни впечатления.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ КОЗЛОДУЙ СЕ ЗАВЪРНАХА ОТ ИТАЛИЯ

 Дните от 21 – 27.03.18 г. бяха пълни с впечатления и вълнения за група ученици от СУ „Христо Ботев“, посетили гр. Пескара – Италия по проект „Еразъм+“

Времето на престоя беше наситено с дейности, свързани с темата на проекта „Кой иска да бъде бежанец?“ – разнообразни актьорски и танцови превъплащения, музикални интерпретации, срещи с бежанци, получили статут в Италия.

Училищен симфоничен оркестър посрещна гостите, изпълнявайки националните химни на страните – партньори.

Всяко партньорско училище представи филм за живота на бежанците в своята страна. Нашият филм изцяло бе дело на следните ученици от СУ „Христо Ботев“.

Владимир Василев – 9 клас

Илия Оприцов – 10 а клас

Васил Букоев – 10 а клас

Виктория Христова – 10 а клас

Магдалена Циброва – 9 а клас

За целта екипът посети Държавната агенция за бежанци в София и се срещна с представители на Български червен кръст, работещи в центровете за бежанция, както и с млада жена, получила статут в България.

Създадените нови приятелства в Пескара обогатиха емоциите и преживяванията на участниците.

Скоро предстои следващата среща по проекта в Полша през м. май тази година.

Красимира Богданова – ръководител на проекта